Clásicos,  Leo autoras,  Narrativa en català,  Reseñas

La mort i la primavera, Mercè Rodoreda

Escribo esta reseña originalmente en catalán porque és el idioma en el que leí el libro y en el que me he sentido más cómoda, pero podrás encontrar el mismo texto en castellano si te desplazas hacia abajo.


He necessitat un parell de mesos per deixar reposar la lectura de La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, i no es que avui estigui inspirada, però crec que mai em sentiré prou preparada per parlar-ne com cal.

No sé si es un llibre, un poema, un malson dels que fan suar, una al·legoria brillant o un text que mai arribaré a comprendre del tot, més enllà d’aquest món minúscul meu.

Tot el llibre està impregnat d’una pàtina onírica que incomoda, que en alguns fragments és fins i tot enganxifosa, asfixiant. I em sembla brillant. Sempre he trobat complicadíssim transmetre aquest tipus de sensacions tan indefinides al lector; fer-lo sentir com si realment estigués dins del cap de l’escriptor, veient les mateixes imatges tan clares i tan confuses a l’hora.

Com en un somni, La mort i la primavera té tot el sentit i no en té cap. Depèn de com es llegeixi. Una faula amb dues lectures: una superficial que és un conte meravellós que et remou tot per dins; i una profunda, una crítica d’una sensibilitat intel·ligent, afilada, però dolça a l’hora.

En realitat, la novel·la és un treball increïble d’arqueologia, una reconstrucció de l’editora Núria Folch a partir de les notes i els escrits deixats per l’autora. Per això és encara un misteri què volia expressar exactament Rodoreda amb aquest text.

Suposo que per ajudar-nos a esbrinar-ho, la segona part de l’edició de 2017 del Club Editor inclou tot un seguit de textos (volia escriure complementaris, però no ho son en absolut) i anàlisis literaris/editorials: una versió antiga de la tercera i la quarta part del llibre, un darrer capítol incomplet que podria haver estat un final alternatiu i una altra versió de la segona part que també va quedar incompleta. A més a més, inclou un postfaci d’Arnau Pons on analitza els punts principals del llibre.

El llibre està ple de les vivències de l’autora, però també del seu món interior, de les seves lluites. En ell Rodoreda s’exorcitza de tot: la cultura, l’opressió (en molts sentits), la ideologia, les tradicions, la guerra, la rebel·lió, la crueltat, la maldat, la bondat, l’exili, la supervivència… Com una ceba, es va traient i va posant sobre la taula totes les capes que l’oprimiren al llarg de la seva vida.

Hi ha un fragment en l’anàlisi de Pons que em va encantar:

“En realitat es tracta d’una obra subversiva en què allò de fantàstic serveix per entrar amb més força en una crítica de les convencions i de les pràctiques socials, i sobretot de la ideologia com allò que destrueix la persona, tan de manera simbòlica com real”.

Descriure, ressenyar aquest text no és una tasca que em senti preparada per fer. Aquest article no és sinó una massa mal barrejada de totes les sensacions que em va transmetre la seva lectura. Un llibre que, com a tal, va néixer el mateix any que jo. Tenim la mateixa edat, però no em viscut la mateixa vida i ens hem conegut tard. És una pena.

L’únic que puc dir, en realitat, és que el llegeixis. No te’n penediràs.


He necesitado un par de meses para dejar reposar la lectura de La muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda, y no es que hoy esté inspirada, pero creo que nunca me sentiré suficiente preparada para hablar de él.

No sé si es un libro, un poema, una pesadilla de las que hacen sudar, una alegoría brillante o un texto que nunca llegaré a entender del todo, más allá de mi minúsculo mundo.

Todo el libro está impregnado de una pátina onírica que incomoda, que en algunos fragmentos es incluso pegajosa, asfixiante. Y me parece brillante. Siempre me ha parecido complicadísimo transmitir este tipo de sensaciones tan indefinidas al lector; hacerlo sentir como si realmente estuviera dentro de la mente del escritor, viendo las mismas imágenes tan claras y a la vez tan confusas.

Como en un sueño, La muerte y la primavera tiene todo el sentido del mundo y no tiene ninguno. Depende de cómo se lea. Una fábula con dos lecturas: en la superficie es un cuento maravilloso que te remueve por dentro; en su profundidad, una crítica feroz que rebosa de una sensibilidad inteligente, afilada, pero a la vez muy dulce.

En realidad, la novela es un trabajo increíble de arqueología, una reconstrucción de la editora Núria Folch a partir de las notas y los escritos dejados por la autora. Por eso todavía es un misterio que es lo que quería expresar realmente Rodoreda con este texto.

Supongo que, para ayudarnos a descubrirlo, la segunda parte de la edición de 2017 de Club Editor incluye un conjunto de textos (iba a escribir complementarios, pero no lo son en absoluto) y análisis literarios/editoriales: una versión antigua de la tercera y la cuarta parte del libro, un último capítulo que podría haber sido un final alternativo y una segunda versión, también incompleta, de la segunda parte. Además, incluye un postfacio de Arnau Pons donde se analizan los puntos principales del libro.

El libro está lleno de las vivencias de la autora, pero también de su mundo interior, de sus luchas. En él, Rodoreda se exorciza de todo: la cultura, la opresión (en muchos sentidos), la ideología, las tradiciones, la guerra, la rebelión, la crueldad, la maldad, la bondad, el exilio, la supervivencia… Como una cebolla, se va quitando y va poniendo sobre la mesa todas esas capas que la oprimieron a lo largo de su vida.

Hay un fragmento en el análisis de Pons que me encantó:

“En realidad se trata de una obra subversiva en la que lo fantástico sirve para entrar con más fuerza en una crítica de las convenciones y de las prácticas sociales, y sobre todo de la ideología como aquello que destruye a la persona, tanto de manera simbólica como real”.

Describir, reseñar este texto no es una tarea que me sienta preparada para llevar a cabo. Este artículo no es sino una masa mal mezclada de todas las sensaciones que me transmitió su lectura. Un libro que como tal nació el mismo año que yo. Tenemos la misma edad, pero no hemos vivido la misma vida y nos hemos conocido tarde. Es una pena.

Lo único que puedo decir, en realidad, es que lo leas. No te vas a arrepentir.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.