Leo autoras,  Reseñas

La ciutat i la casa / La ciudad y la casa, de Natalia Ginzburg

(Para leer el texto en castellano desliza hacia abajo) 

Ella i jo parlem en anglès i en francès, però no tenim res a dir-nos en cap llengua.

A hores d’ara no és cap secret que Ginzurg m’agrada; que m’agrada molt. La seva calmada potència narrativa i el talent que té per capbussar-se en les profunditats de les relacions interpersonals m’absorbeixen inevitablement i m’impulsen no només a llegir-la, sinó també a voler parlar-ne.  

Per la meva experiència amb l’autora puc afirmar que és una artista de la novel·la epistolar, estil que també fa servir en la seva última obra La ciutat i la casa i que li serveix de mirall de molts prismes a través dels quals s’articula tota una xarxa de complexes relacions entre un grup d’amics i parents. Relacions tempestuoses o banals, més properes o més distants, però sempre fragmentades.

A més a més, i com és habitual en les novel·les Ginzburg, a La ciutat i la casa també té un paper principal la impossibilitat dels personatges per comunicar-se els uns amb els altres. Aquesta paradoxal mancança comunicativa va embolicant el cabdell de sentiments, records i ressentiments que atrapa al lector en una angoixa tèrbola.

Tot i això, a través de l’intercanvi de correspondència (en general breu i directe) ens anem assabentant de les llums i les ombres dels diferents actors a través de la seva pròpia veu, i em sembla brillant com Ginzburg és capaç de dotar a cadascú d’aquesta veu que és només seva, i som capaços de veure el Giuseppe, la Lucrezia o la Roberta (un dels meus personatges preferits) parlant-nos des de la seva ciutat, des de casa seva.

Però un dels aspectes que més m’ha cridat l’atenció és l’esperit transgressor que se’n desprèn, propi de les conviccions polítiques de l’autora en una època en què el seu compromís polític tornava a copsar una part important de la seva vida.  Amb deliberada intenció, Ginzburg trenca amb totes les convencions i rols estereotipats i fa fora a cops de peu el model tradicional de família.

I de fons una pregunta que segur que ens hem fet tots en algun moment de la nostra vida, sobretot els qui, com l’autora, ens hem vist avocats a canviar de casa en diverses ocasions, i que Meritxell Curcuella-Jorba (meravellosa traductora de l’edició catalana de Club Editor) posa en paraules a la cloenda: ¿on és la meva veritable llar? La llar, un tema universal que aquí Natalia també és capaç de pintar deslligar de qualsevol tradicionalisme.

Precisament de la cloenda vull destacar un fragment que m’ha semblat meravellós: “No ens podem endur mai les cases en el nostre transitar nòmada per aquesta vida. Però ens quedaran els objectes, la materialitat limitadíssima que ens lligarà a algun record del passat. Una calaixera, un cobrellit, una catifa, el quadre del rei Lear (…).»

I segur que se m’han escapat un munt de matisos més, però així tindràs el plaer de descobrir-los per tu mateixa quan la llegeixis.


A estas alturas de la película no es ningún secreto que Ginzurg me gusta; que me gusta mucho. Su calmada potencia narrativa y el talento que tiene para zambullirse en las profundidades de las relaciones interpersonales me absorben inevitablemente y me impulsan no solo a leerla, sino también a querer hablar de ella.

Por mi experiencia con la autora puedo afirmar que es una artista de la novela epistolar, estilo que también utiliza en su última obra La ciudad y la casa y que le sirve de espejo de muchos prismas a través de los cuales se articula toda una red de complejas relaciones entre un grupo de amigos y parientes. Relaciones tormentosas o banales, más cercanas o más distantes, pero siempre fragmentadas.

Además, y como es habitual en las novelas Ginzburg, en La ciudad y la casa también tiene un papel principal la imposibilidad de los personajes para comunicarse unos con otros. Esta paradójica carencia comunicativa va envolviendo el ovillo de sentimientos, recuerdos y resentimientos que atrapa al lector en una angustia turbia.

Aun así, a través del intercambio de correspondencia (en general breve y escueto) nos vamos enterando de las luces y las sombras de los diferentes actores a través de su propia voz, y me parece brillante como Ginzburg es capaz de dotar a cada uno de esa voz que es solo suya, y somos capaces de ver a Giuseppe,  Lucrezia o  Roberta (uno de mis personajes favoritos) hablándonos desde su ciudad, desde su casa.

Pero uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es el espíritu transgresor que se desprende, propio de las convicciones de la autora en una época en la que su compromiso político volvía a captar una parte importante de su vida. Con deliberada intención, Ginzburg rompe con todas las convenciones y roles estereotipados y echa a patadas el modelo tradicional de familia.

Y de fondo una pregunta, la cual seguro que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo aquellos que, como la autora, nos hemos visto abogados a cambiar de casa en varias ocasiones, y que Meritxell Curcuella-Jorba (traductora de la edición catalana de Club Editor) pone en palabras en la conclusión: ¿dónde está mi verdadero hogar? El hogar, un tema universal que aquí Natalia también es capaz de pintar desvinculado de cualquier tradicionalismo.

Precisamente de la conclusión quiero destacar un fragmento que me ha parecido maravilloso: «No nos podemos llevar nunca las casas en nuestro transitar nómada por esta vida. Pero nos quedarán los objetos, la materialidad limitadísima que nos ligará a algún recuerdo del pasado. Una cajonera, una colcha, una alfombra, el cuadro del rey Lear (…).”

Y seguro que se me han escapado un montón de matices más, pero así tendrás el placer de descubrirlos por ti misma cuando la leas.

La edición en castellano pertenece a Lumen (actualmente sello editorial de Penguin Random House).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.